Zgłoś 3-osobową drużynę do udziału w Hackathonie "Ustawka 2020"

Członkiem drużyny może być każdy, kto ukończył 18 lat i jest studentem uczelni wyższej.

Wyślij listę imion i nazwisk, adresy e-mail oraz zdjęcia członków twojej drużyny a także nazwę uczelni wyższej jaką reprezentujecie na adres filip.czerniawski@ibm.com.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 12 czerwca 2020. O dopuszczeniu do uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.

*Dokładne warunki uczestnictwa w Hackathonie określa § 2 Regulaminu Hackathonu "Ustawka 2020"