Skip to main content.

Seminarium środowiskowe Obliczeniowa Biologia

Seminarium organizowane przez Jerzego Tiuryna w ramach Centrum Zastosowań Matematyki, odbywa się w sali 403, w budynku Instytutu Matematycznego PAN przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie. Tematyka obejmuje szeroko rozumianą problematykę biologii obliczeniowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Po seminarium, około godziny 17:00, przewidziane jest zawsze spotkanie przy kawie, herbacie i ciastkach.

najbliższe spotkanie - poniedziałek 2.03.2009

14:00 - 15:00 - Analiza sekwencji białek kierowanych do plastydów złożonych.
Paweł Mackiewicz (Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego)
15:00 - 16:00 - Szczególna zależność od pH formowania się kompleksów antygen-antyciało.
Sylwia Lewicka (Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski)
16:00-17:00 - Badania własności białek macierzy zewnątrzkomórkowej.
Wiesław Nowak (Zespół Teoretycznej Biofizyki Molekularnej, Instytut Fizyki, UMK Toruń)

Poprzednie spotkania

Spotkania w roku 2008

Spotkania w roku 2007

Spotkania w roku 2006

Spotkania w roku 2005

Spotkania w roku 2004

Spotkania w roku 2003

Original design by haran, adapted by Bartek Wilczyński