Rok 2009/2010

 • 02.06.2010, Przemysław Biecek (MIM UW) Semi-supervised learning: teoria, oprogramowanie i przykłady zastosowania do danych biologicznych na podstawie pracy Szczurek et al. 2010
 • 26.05.2010, Agnieszka Ludwikow (Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań) Flipping the switch on stress tolerance ABI1 PP2C functional association network
 • 19.05.2010, Michał Startek (MIM UW) Modelowanie ewolucji transpozonów roślinnych
 • 12.05.2010, Shyam Prabhakar (Genome Institute of Singapore) Biophysical modeling of ChIP-seq data reveals complexity of protein-DNA binding in vivo
 • 05.05.2010, Aleksander Jankowski (MIM UW) Przewidywanie miejsc wiązania czynników transkrypcyjnych w obecności nukleosomów
 • 28.04.2010, Bogusław Kluge (MIM UW) Model proteolizy uwzględniający czas
 • 21.04.2010, Maciej Sykulski (MIM UW) Przegląd nowych publikacji bioinformatycznych
 • 14.04.2010, Ewa Szczurek (Max Planck Institute for Molecular Genetics oraz MIM UW) Odkrywanie deregulacji genów poprzez eksperymenty perturbacyjne
 • 31.03.2010, Michał Woźniak (MIM UW) Porównanie ośmiu szczepów M. tuberculosis w obecności danych o oporności na leki
 • 24.03.2010, Bogusław Kluge (MIM UW) Przegląd nowych publikacji bioinformatycznych
 • 17.03.2010, Maciej Sykulski (MIM UW) Gromadzenie, analiza i wnioskowanie z danych aCGH (mikromacierze DNA)
 • 10.03.2010, Bartek Wilczyński (MIM UW) Jakościowa predykcja ekspresji genów w modelu probabilistycznym
 • 03.03.2010, Andrzej Jerzmanowski (Wydział Biologii UW oraz IBB PAN) Kompleksy przebudowujące chromatynę u roślin – stan wiedzy na dziś i perspektywy badań
 • 24.02.2010, Anna Gambin (MIM UW) Modelowanie procesu proteolizy
 • 17.02.2010, Norbert Dojer (MIM UW) Przegląd nowych publikacji bioinformatycznych
 • 20.01.2010, Magdalena Rowicka (Sealy Center for Molecular Medicine, University of Texas Medical Branch at Galveston) Analiza danych genomicznych oparta na teorii informacji
 • 13.01.2010, Limsoon Wong (National University of Singapore) Topology of PPI Networks – Applications and Questions
 • 06.01.2010, Paweł Górecki (MIM UW) Maksymalizacja wiarygodności w modelu drzew uzgadniających
 • 16.12.2009, Wiesława Widłak (Instytut Onkologii, Gliwice) Analiza porównawcza globalnych wzorów wiązania czynnika transkrypcyjnego HSF1 i profili ekspresji genów swoistych dla hepatocytów i spermatocytów
 • 09.12.2009, Michał Woźniak (MIM UW) Dane molekularne dla M. tuberculosis i możliwości ich wykorzystania do walki z opornością na leki
 • 02.12.2009, Aleksander Jankowski (MIM UW) Od danych chip-seq do profilu wiązania czynnika transkrypcyjnego (kontynuacja)
 • 25.11.2009, Aleksander Jankowski (MIM UW) Od danych chip-seq do profilu wiązania czynnika transkrypcyjnego
 • 18.11.2009, Mikołaj Rybiński (MIM UW) Niejednorodność receptorów na membranie komórkowej
 • 04.11.2009, Jakub Koperwas (Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska) Analiza drzew o poetykietowanych liściach w kontekście problemu konkurujących hipotez ewolucyjnych
 • 28.10.2009, Michał Startek (MIM UW) Modelowanie procesu amplifikacji retrotranspozonów rodziny Alu
 • 21.10.2009, Norbert Dojer (MIM UW) Omówienie prac z konferencji RECOMB Comparative Genomics 2009
 • 14.10.2009, Janusz Dutkowski (MIM UW) Przegląd nowych publikacji bioinformatycznych
 • 7.10.2009, Michał Woźniak (MIM UW) Badania nad powstawaniem oporności M. tuberculosis na leki
top