Rok 2007/2008

 • 4.06.2008, Anna Gambin (MIM UW) Przegląd nowych publikacji bioinformatycznych.
 • 28.05.2008, Maciej Sykulski (MIM UW) Ziarna białkowe: alfabety i zastosowanie w algorytmie BLAST.
 • 21.05.2008, Paweł Górecki (MIM UW) Sieci filogenetyczne: modelowanie i rekonstruowalność.
 • 14.05.2008, Mikołaj Rybiński (MIM UW) Selekcja modeli aktywacji receptora szlaku sygnałowego JAK-STAT.
 • 7.05.2008, Bogusław Kluge (MIM UW) Przegląd nowych publikacji bioinformatycznych.
 • 23.04.2008, Przemysław Biecek (MIM UW oraz Uniwersytet Wrocławski) Analiza sekwencji DNA w pobliżu miejsca terminacji translacji w różnych prokaryotach.
 • 16.04.2008, Norbert Dojer (MIM UW) Algorytm Pearl'a dla sieci Bayesowskich.
 • 9.04.2008, Norbert Dojer (MIM UW) Sieci Bayesowskie - wprowadzenie.
 • 2.04.2008, Damian Wójtowicz (MIM UW) Przegląd nowych publikacji bioinformatycznych.
 • 19.03.2008, Paweł Górecki (MIM UW) O dokładnej rekonstrukcji drzew genów z całych genomów.
 • 12.03.2008, Damian Wójtowicz (MIM UW) Przegląd metod obliczeniowych do przewidywania oddziaływań domena-domena.
 • 5.03.2008, Mikołaj Rybiński (MIM UW) Przegląd nowych publikacji bioinformatycznych.
 • 27.2.2008, Damian Wójtowicz (MIM UW) Przewidywanie interakcji białko-białko i domena-domena - podejście obliczeniowe (przegląd).
 • 20.2.2008, Norbert Dojer (MIM UW) Przegląd nowych publikacji bioinformatycznych.
 • 23.1.2008, Bogusław Kluge (MIM UW) Markowowski model aktywności egzopeptydaz - kontynuacja.
 • 16.1.2008, Bogusław Kluge (MIM UW) Markowowski model aktywności egzopeptydaz.
 • 9.1.2008, Janusz Dutkowski (MIM UW) Przegląd nowych publikacji bioinformatycznych.
 • 19.12.2007, Piotr Pokarowski (MIM UW) Rozkład spektralny macierzy kwadratów odległości z zastosowaniami w biologii strukturalnej - kontynuacja.
 • 12.12.2007, Przemysław Biecek (MIM UW i IM PAN oddzial we Wrocławiu) Zastosowania statystyki i informatyki w genomice i badaniach dynamiki populacji.
 • 5.12.2007, Paweł Górecki (MIM UW) Przegląd nowych publikacji bioinformatycznych.
 • 28.11.2007, Jerzy Tiuryn (MIM UW) Struktura przestrzeni drzew z relacją sąsiedztwa NNI.
 • 21.11.2007, Piotr Pokarowski (MIM UW) Rozkład spektralny macierzy kwadratów odległości z zastosowaniami w biologii strukturalnej.
 • 14.11.2007, Ewa Szczurek (MIM UW oraz Max Planck Institute Berlin) Projektowanie eksperymentów perturbacyjnych w sieciach sygnalizacyjnych i znajdowanie modułów regulacji genów.
 • 7.11.2007, Bartek Wilczyński (MIM UW) Przegląd nowych publikacji bioinformatycznych.
 • 24.10.2007, Janusz Dutkowski (MIM UW) Przewidywanie interakcji białko-białko - podejście ewolucyjne (c.d.).
 • 17.10.2007, Janusz Dutkowski (MIM UW) Przewidywanie interakcji białko-białko - podejście ewolucyjne.
 • 10.10.2007, Anna Gambin (MIM UW) Identyfikacja transpozonów typu PIF/Harbinger w genomie Medicago Trancatula.
 • 3.10.2007, Jerzy Tiuryn (MIM UW) Omówienie pewnych prac z konferencji ECCB/ISMB, Wiedeń, 2007.
top