Rok 2006/2007

 • 6.6.2007, Przemysław Świtalski i Krzysztof Zalewski (MIM UW) Analiza danych mikromacierzowych, część 2. plik1 plik2
 • 30.5.2007, Jakub Mieczkowski i Piotr Pokarowski (MIM UW) Analiza danych mikromacierzowych, część 1.
 • 23.5.2007, Bartek Wilczyński (IM PAN oraz MIM UW) Omówienie najciekawszych prac z konferencji RECOMB 2007.
 • 16.5.2007, Bogusław Kluge (MIM UW) Przeszukiwanie przestrzeni drzew filogenetycznych - kontynuacja.
 • 9.5.2007, Bogusław Kluge (MIM UW) Przeszukiwanie przestrzeni drzew filogenetycznych.
 • 25.4.2007, Paweł Stankiewicz (Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka) Identyfikacja architektury genomu odpowiedzialnej za powstawanie chorób genomowych.
 • 18.4.2007, Jerzy Tiuryn (MIMUW) Przegląd pewnych nowych wyników w bioinformatyce.
 • 4.4.2007, Norbert Dojer (MIMUW) Metody identyfikacji obszarow cis-regulatorowych - kontynuacja.
 • 14.3.2007, Norbert Dojer (MIMUW) Metody identyfikacji obszarow cis-regulatorowych - kontynuacja.
 • 7.3.2007, Norbert Dojer (MIMUW) Metody identyfikacji obszarow cis-regulatorowych.
 • 28.2.2007, Ewa Szczurek (Max Planck Institute Berlin oraz MIMUW) Modelowanie sieci sygnalizacyjnych w rachunku pi.
 • 21.2.2007, Anna Gambin (MIMUW) CTX-BLAST - kontekstowa wersja algorytmu BLAST.
 • 24.1.2007, Mikołaj Rybiński (MIMUW) Modelowanie i weryfikacja komórkowych szlaków sygnałowych. (dokończenie)
 • 17.1.2007, Mikołaj Rybiński (MIMUW) Modelowanie i weryfikacja komórkowych szlaków sygnałowych.
 • 10.1.2007, Bartek Wilczyński (IM PAN i MIMUW) Odtwarzanie stochastycznych sieci logicznych z danych mikromacierzowych.
 • 20.12.2006, Piotr Pokarowski (MIMUW) EM dla bayesowskiego modelu hierarchicznego Szymona Nowakowskiego. - kontynuacja
 • 13.12.2006, Piotr Pokarowski (MIMUW) EM dla bayesowskiego modelu hierarchicznego Szymona Nowakowskiego.
 • 6.12.2006, Bogusław Kluge (MIMUW) Hierarchiczne klastrowanie stanów łańcucha Markowa.
 • 29.11.2006, Janusz Dutkowski (MIMUW) Odtwarzanie sieci interakcji białko-białko u wspólnego przodka gatunków.
 • 22.11.2006, Janusz Dutkowski (MIMUW) Uliniowienie (alignment) sieci oddziaływań białko-białko. (kontynuacja)
 • 15.11.2006, Janusz Dutkowski (MIMUW) Uliniowienie (alignment) sieci oddziaływań białko-białko. (kontynuacja)
 • 8.11.2006, Janusz Dutkowski (MIMUW) Uliniowienie (alignment) sieci oddziaływań białko-białko. (kontynuacja)
 • 1.11.2006, Dzień wolny
 • 25.10.2006, Janusz Dutkowski (MIMUW) Uliniowienie (alignment) sieci oddziaływań białko-białko.
 • 11.10.2006, Damian Wójtowicz (MIMUW) Analiza ewolucji genomów. (kontynuacja)
 • 4.10.2006, Damian Wójtowicz (MIMUW) Analiza ewolucji genomów.
top