Rok 2005/2006

 • 7.6.2006, Petko Fiziev (Max Plank Institute for Molecular Genetics , Berlin) Uniform generation of random directed graphs with prescribed degree sequence.
 • 31.5.2006, Wit Jakuczun (Wydział MiNI, Politechnika Warszawska) Lokalne klasyfikatory jako narzędzie analizy i klasyfikacji sygnałów.
 • 24.5.2006, Teresa Przytycka (National Center of Biotechnology Information, NLM, NIH, Bethesda, MD, USA) Grafy przecięć - dwa zastosowania w Biologii Obliczeniowej.
 • 17.5.2006, Jerzy Tiuryn (MIM UW) O pewnej patologii związanej z bezskalowymi grafami losowymi Barabasiego-Albert-Bollobasa.
 • 10.5.2006, Bogusław Kluge (MIM UW) Klastrowanie spektralne łańcuchów Markowa.
 • 26.4.2006, Jarosław Wiśniewski (MIM UW) O geometrycznych modelach drzew filogenetycznych.
 • 12.4.2006, Janusz Dutkowski, Ewa Mąkosa i Bartek Wilczyński (MIM UW i IMPAN (BW)) Omówienie konferencji RECOMB 2006.
 • 5.4.2006, Paweł Górecki (MIM UW) PQ drzewa.
 • 29.3.2006, Norbert Dojer (MIM UW) Efektywne znajdowanie optymalnych sieci Bayesowskich - kontynuacja.
 • 22.3.2006, Norbert Dojer (MIM UW) Efektywne znajdowanie optymalnych sieci Bayesowskich.
 • 15.3.2006, Tomasz Waleń (MIM UW)
  1. Odległość rewersalowa pomiędzy genomami praca wspólna z P.Kolmanem
  2. Uliniowienie wielu sekwencji nc-RNA praca wspólna z M. Kubicą.
 • 8.3.2006, Janusz Dutkowski (MIM UW) Bezskalowe grafy losowe - kontynuacja.
 • 1.3.2006, Jerzy Tiuryn (MIM UW) O Drożdżach i ślimakach.
 • 22.2.2006, Janusz Dutkowski (MIM UW) Bezskalowe grafy losowe.
 • 25.1.2006, Bartek Wilczyński (IM PAN) Odtwarzanie sieci regulacji genów na podstawie danych o ekspresji.
 • 18.1.2006, Paweł Górecki (MIM UW) Przegląd prac z konferencji: European Conference on Computational Biology.
 • 11.1.2006, Michał Drabikowski (MIM UW) Wykorzystanie bazy lokalnych deskryptorów do rekonstrukcji struktury i sekwencji białek.
 • 21.12.2005, Piotr Pokarowski (MIM UW) Algorytm k-means a klasyfikacja bayesowska
 • 14.12.2005, Bogusław Kluge (MIM UW) Porównywanie klastrowań - kontynuacja oraz dyskusja nad metodami weryfikacji
 • 7.12.2005, Bogusław Kluge (MIM UW) Porównywanie klastrowań.
 • 30.11.2005, Marcin von Grotthuss (BioInfoBank Institute) Poszukiwanie statystycznego potencjału opisującego oddziaływanie między ligandem a centrum aktywnym białka.
 • 23.11.2005, Marcin von Grotthuss (BioInfoBank Institute) Przewidywanie enzymatycznej funkcji na podstawie trójwymiarowego kształtu białka.
 • 16.11.2005, Ewa Mąkosa (MIM UW) Wpływ działania estrogenu na ekspresję genów w wątrobie na podstawie danych mikromacierzowych.
 • 9.11.2005, Marta Łuksza (MIM UW) Metoda lokalnych deskryptorów w przewidywaniu funkcji białek.
 • 19.10.2005, Damian Wójtowicz (MIMUW) Przegląd prac z III warsztatów genomiki porównawczej RECOMB Comparative Genomics 2005.
 • 12.10.2005, Szymon Nowakowski (MIMUW) Rozpoznawanie miejsc wiążących czynniki transkrypcyjne.
 • 5.10.2005, Spotkanie organizacyjne.
top