Rok 2004/2005

 • 18.05.2005, Jerzy Tiuryn (MIMUW) Paralogi, ortologi i genomika porównawcza - kontynuacja.
 • 11.05.2005, Jerzy Tiuryn (MIMUW) Paralogi, ortologi i genomika porównawcza.
 • 27.04.2005, Bartek Wilczyński (IM PAN i MIMUW) Odkrywanie koregulacji genów na podstawie lokalnych podobieństw ekspresji.
 • 20.04.2005, Norbert Dojer (MIMUW) Dynamiczne sieci bayesowskie w modelowaniu regulacji genów . (kontynuacja)
 • 13.04.2005, Norbert Dojer (MIMUW) Dynamiczne sieci bayesowskie w modelowaniu regulacji genów . (kontynuacja)
 • 6.04.2005, Norbert Dojer (MIMUW) Dynamiczne sieci bayesowskie w modelowaniu regulacji genów . (kontynuacja)
 • 23.03.2005, Norbert Dojer (MIMUW) Dynamiczne sieci bayesowskie w modelowaniu regulacji genów . (kontynuacja)
 • 16.03.2005, Norbert Dojer (MIMUW) Dynamiczne sieci bayesowskie w modelowaniu regulacji genów .
 • 09.03.2005, Konrand Furmańczyk. (SGGW) Miary oceny jakości testowania wielu hipotez statystycznych w zastosowaniach do mikromacierzy DNA. (kontynuacja)
 • 02.03.2005, Konrand Furmańczyk. (SGGW) Miary oceny jakości testowania wielu hipotez statystycznych w zastosowaniach do mikromacierzy DNA.
 • 23.02.2005, Anna Gambin (Wydział MIM UW) Klasyfikacja próbek w spektrometrii masowej. (kontynuacja)
 • 19.01.2005, Piotr Pokarowski (Wydział MIM UW) Idealne formy oddziaływań między aminokwasami w białkach. streszczenie
 • 12.01.2005, Anna Gambin (Wydział MIM UW) Klasyfikacja próbek w spektrometrii masowej.
 • 5.01.2005, Michał J. Gajda (IIMCB oraz Wydział MiNI PW) Dr. Frankenstein -- fully automated structure prediction by assembly of fold-recognition models' fragments.
 • 15.12.2004, Karol Droste (Wydział MIMUW) Minimalny model zwijania białek - motyw alfa.
 • 8.12.2004, Jacek Sroka (Wydział MIMUW) Poprawnie sformułowane przepływy czynności w bioinformatyce.
 • 1.12.2004, Norbert Dojer (Wydział MIMUW) Sieci Bayesowskie a sieci regulacyjne genów.
 • 24.11.2004, Jakub Jurkiewicz (Wydział MIMUW i ICM UW) Baza danych szlaków metabolicznych i substancji mogących w nich uczestniczyć.
 • 17.11.2004, Damian Wójtowicz (Wydział MIMUW) Markowowski model ewolucji genomu.
 • 10.11.2004, Szymon Nowakowski (Wydział MIMUW) Macierz substytucji aminokwasów uwzględniająca informację strukturalną.
 • 03.11.2004, Michał Drabikowski (Wydział MIMUW) Metoda lokalnych deskryptorów - wybrane wyniki.
 • 27.10.2004, Paweł Górecki (Wydział MIMUW) O strukturze uzgodnień.
 • 20.10.2004, Joanna Reda (Wydział MiNI PW oraz MIMUW) Klasyfikcja danych spektrometrycznych - metryki na rozkładach.
 • 13.10.2004, Bartek Wilczyński (IMPAN) Uogólnione sieci logiczne jako model regulacji genów.
 • 06.10.2004, Spotkanie organizacyjne
top