Rok 2003/2004

 • 26.05.04, Jerzy Tiuryn (MIMUW) Matematyczna analiza prostego modelu ewolucji genomu.
 • 19.05.04, Damian Wójtowicz (MIM UW) Sieci bayesowskie z czasem ciągłym.
 • 12.05.04, Jacek Sroka (MIM UW) Zarządzanie danymi w biologii obliczeniowej
 • 05.05.04, Bartek Wilczyński (IM PAN) Wyprowadzanie topologii sieci regulacyjnych.
 • 21.04.04, Paweł Górecki (MIMUW) O minimalizacji drzew uzgadniających.
 • 31.03.04, Michał Drabikowski (MIMUW) Analiza złożoności problemu znajdowania przypisań w metodzie lokalnych deskryptorów - kontynuacja.
 • 24.03.04, Michał Drabikowski (MIMUW) Analiza złożoności problemu znajdowania przypisań w metodzie lokalnych deskryptorów.
 • 17.03.04, Anna Gambin (MIMUW) Analiza składowych głównych jako metoda redukcji wymiaru w zagadnieniu klasyfikacji.
 • 10.03.04, Joanna Reda (Wydział MiNI PW oraz MIMUW) Wprowadzenie do SVM (Support Vector Machines) - kontynuacja.
 • 03.03.04, Joanna Reda (Wydział MiNI PW oraz MIMUW) Wprowadzenie do SVM (Support Vector Machines) - kontynuacja.
 • 25.02.04, Joanna Reda (Wydział MiNI PW oraz MIMUW) Wprowadzenie do SVM (Support Vector Machines).
 • 18.02.04, Karol Droste(MIMUW i BioInfoBank) Metody przewidywania funkcji białka na podstawie jego struktury - kontynuacja
 • 11.02.04, Karol Droste(MIMUW i BioInfoBank) Metody przewidywania funkcji białka na podstawie jego struktury
 • 14.01.04, Bartek Wilczyński (MIMUW) Znajdowanie modeli optymalnych dla małych sieci genów.
 • 7.01.04, Damian Wójtowicz (MIMUW) Model Ewolucji Genomu - Lancuch Markowa.
 • 17.12.03, Bartek Wilczyński (MIMUW) Zastosowanie metody Expectation Maximization do odkrywania związków regulacyjnych pomiędzy genami.
 • 10.12.03, Jacek Miękisz (MIMUW) i Piotr Pokarowski (MIMUW) Probabilistyczne modele kinetyki ekspresji genów - kontynuacja.
 • 3.12.03, Jacek Miękisz (MIMUW) i Piotr Pokarowski (MIMUW) Probabilistyczne modele kinetyki ekspresji genów.
 • 26.11.03, Anna Gambin (MIMUW) i Andrzej Kierzek(Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa)Probabilistyczne modele kinetyki ekspresji genów.
 • 19.11.03, Paweł Górecki (MIMUW) O teoretycznym i praktycznym podejściu do uzgadniania drzew filogenetycznych z horyzontalnym transferem genów.
 • 12.11.03, Paweł Górecki (MIMUW) O teoretycznym i praktycznym podejściu do uzgadniania drzew filogenetycznych z horyzontalnym transferem genów.
 • 5.11.03, Paweł Górecki (MIMUW) O teoretycznym i praktycznym podejściu do uzgadniania drzew filogenetycznych z horyzontalnym transferem genów.
 • 29.10.03, Paweł Górecki (MIMUW) O teoretycznym i praktycznym podejściu do uzgadniania drzew filogenetycznych z horyzontalnym transferem genów.
 • 22.10.03, Szymon Nowakowski (Wydział Mat. Inf. Mech., UW) Estymatory rozkładów prawdopodobieństwa występowania sekwencji aminokwasowej w uliniowieniu (kontynuacja).
 • 15.10.03, Szymon Nowakowski (Wydział Mat. Inf. Mech., UW) Estymatory rozkładów prawdopodobieństwa występowania sekwencji aminokwasowej w uliniowieniu.
top