Rok 2002/2003

 • 27.05.03, Paweł Daniluk (Wydzl Mat. Inf. Mech., UW) Alternatywna metoda klasteryzacji deskryptorów i zastosowanie do porównywania struktury białek.
 • 20.05.03, Piotr Stępień (Wydział Biologii UW i IBB PAN) Genetyka agresji.
 • 13.05.03, Andrzej Jerzmanowski (Wydział Biologii UW i IBB PAN) oraz Jerzy Tiuryn (Wydz. Mat. Inf. Mech. UW) Globalna analiza interakcji czynników transkrypcyjnych u drożdży.
 • 06.05.03, Jerzy Tiuryn (Mat. Inf. Mech. UW) Bioinformatyka regulacji genów: przegląd prac z ostatnich konferencji RECOMB'2003 oraz Pacific Symp. Bioinf.'2003.
 • 29.04.03, Jacek Błażewicz (Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN) O złożoności problemów mapowania genomów.
 • 15.04.03, Krzysztof Fidelis (Lawrence Livermore National Laboratory, USA) Wybrane aspekty przewidywania struktury białek.
 • 08.04.03, seminarium nie odbyło się
 • 01.04.03, Marek Cieplak (Instytut Fizyki, PAN) Stan przejściowy w białkach.
 • 25.03.03, Adam Liwo (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej) Hierarchiczna metoda przewidywania struktury białek w oparciu o kryteria energetyczne.
 • 18.03.03, Andrzej Kierzek (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa) Stochastyczne efekty w ekspresji genów.
 • 11.03.03, Andrzej Koliński (Wydział Chemii, UW) Jednolite podejście do przewidywania struktury białek.
 • 04.03.03, seminarium nie odbyło się
 • 25.02.03, Jerzy Dyczkowski (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN) Analiza motywów rejonów promotorowych u Arabidopsis thaliana.
 • 18.02.03, Jan Barciszewki (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań) Regulatorowe RNA.
 • 14.01.03-11.02.03, przerwa zimowa
 • 7.01.03, Krzysztof Ginalski (ICM UW, BioInfoBank Institute) CASP5 -- modelowanie struktury białek w oparciu o podobieństwo sekwencyjne.
 • 17.12.02, Gregory Kucherov (INRIA/LORIA, Nancy, Francja) Repetitions in DNA sequences and algorithms for identifying them.
 • 10.12.02, Marian Siwak (Instytut Biochemii i Biofizyki, PAN) Rozpoznawanie białko - białko.
 • 3.12.02, Paweł Górecki (Instytut Informatyki, UW) Wykrywanie horyzontalnego transferu genów.
 • 26.11.02, seminarium nie odbyło się
 • 19.11.02, Leszek Rychlewski (BioInfoBank Institute, Pozna) 3D-Jury, poprawianie jakości automatycznego przewidywania struktury białek.
 • 12.11.02, Andrzej Jerzmanowski (Wydział Biologii UW oraz Instytut Biochemii i Biofizyki PAN) Mechanizmy regulacyjne w procesie rozwoju.
 • 05.11.02, Janusz M. Bujnicki (Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa) Zastosowanie informacji o strukturze białek do odtwarzania historii ewolucyjnej w "strefie zmierzchu" podobieństwa sekwencyjnego.
 • 29.10.02, Szymon Nowakowski (Instytut Informatyki, UW) Zwijanie białek metoda lokalnych deskryptorów, cz. 2.
 • 22.10.02, Michał Drabikowski (Instytut Informatyki, UW) Zwijanie białek metoda lokalnych deskryptorów, cz. 1.
 • 15.10.02, Anna Gambin (Instytut Informatyki, UW) Uliniowienie kontekstowe w filogenetyce.
top