Computational Biology Group at the Faculty of Mathematics,
Informatics and Mechanics, University of Warsaw

Program studiów II stopnia w ramach ścieżki dydaktycznej Bioinformatyka

Ogólne założenia ścieżki

Ścieżka dydaktyczna „Bioinformatyka” ma na celu zaoferowanie studiów skoncentrowanych na zastosowaniu informatyki w analizie danych biologicznych. Program tej ścieżki jest skonstruowany wokół dwu grup przedmiotów obowiązkowych:

Pierwsza z powyższych grup wprowadza uczestników w problematykę badawczą biologii obliczeniowej, matematyczne modele stosowane w opisie zjawisk molekularnych oraz algorytmiczne metody analizy danych genetycznych. Druga grupa przedmiotów zawiera wprowadzenie do statystycznych metod analizy danych. Metody te prezentowane są na przykładach biologicznych, ale dzięki wszechstronnemu charakterowi znajdują zastosowanie w niemal każdej dziedzinie, w której pojawia się potrzeba analizy ogromnej ilości danych.

Zakładamy, że uczestnik tej ścieżki zaliczył wykład Wstęp do biologii obliczeniowej jako wymaganie wstępne bądź zaliczy go w I roku studiów magisterskich. Na II roku studiów zaoferowany będzie studentom wykład pod tytułem "Metodyka prowadzenia badań naukowych" , organizowany wspólnie dla obu ścieżek dydaktycznych, który ma za zadanie wprowadzić słuchaczy studiów w zagadnienia takie jak: przygotowywanie publikacji i prezentacji, metodyka pracy naukowej, aspekty publikowania w czasopismach i na konferencjach. Szczegółowe opisy wyżej wymienionych wykładów znajdują się w kolejnych rozdziałach. Przedmioty obowiązkowe uzupełnione są listą polecanych przedmiotów monograficznych. Dodatkowo zalecamy aby studenci zapisani na ścieżkę bioinformatyczną uczęszczali na seminarium magisterskie Molekularna Biologia Obliczeniowa i seminarium badawcze Biologia Obliczeniowa i Bioinformatyka.

Siatka zajęć studiów II stopnia (pdf)

Projekty badawcze

Studenci zaangażowani w prace grupy często prezentują swoje wyniki na konferencjach naukowych w postaci plakatów lub artykułów (przykłady poniżej) oraz mogą liczyć na wyjazdy w związku z aktywną współpracą naukową z ośrodkami zagranicznymi (przykłady współpracujących naukowców po prawej stronie). Prace magisterskie mogą być realizowane pod kierunkiem różnych opiekunów (lista po prawej) w bardzo szerokim zakresie tematów (przykłady zrealizowanych prac magisterskich koło nazwisk opiekunów).

Sukcesy naszych magistrantów